استخدام توان یابان

به گزارش روابط عمومی موسسه نیکوکاری توان یاران صبح الوند همدان : در راستای اهداف موسسه صبح الوند که آموزش و به اشتغال رساندن توان یابان می باشد ، موسسه نیکوکاری توان یاران صبح الوند در نظر دارد تعدادی نیروی کار توان یاب خانم و آقا ( پاسخگوی تلفنی ) بصورت قراردادی در سه نوبت صبح_عصر_شب مشغول بکار نماید.

تمامی حقوق و مزایا و زمان کاری بر اساس قانون کار می باشد .

توان یابان گرامی به هیج وجه به مراکز دولتی برای استخدام در این مورد مراجعه نفرمایند ، تنها مرکز ثبت نام برای مصاحبه کاری موسسه صبح الوند می باشد .
توان یابان متقاضی برای ثبت نام میتوانند از راههای ارتباطی زیر اقدام نمایند:

مدیریت
تلفن: 4_34231302
همراه:09129592713