c_240_160_16777215_00_images_intro.jpg

مؤسسه توانبخشی نیکوکاری توان یاران صبح الوند با هدف ارتقاء سطح افراد توان یاب (معلولین جسمی و حرکتی) از طریق فرایند «آموزش فنی و حرفه ای»، «توانبخشی» و «اشتغال» با استفاده از الگوی مؤسسات مردم نهاد مشابه سراسر ایران و به ویژه مؤسسه رعد الغدیر، از سال 1392 تاسیس و از سال 1396 شروع به فعالیت نموده است.

خدمتگذاران این مجموعه در راستای رسالت انسانی خود با حمایت تنی چند از خیرین شروع به آموزش توان یابان عزیز نموده اند.

نظر به اینکه هدف بانیان خدمتگزار و حامیان این مؤسسه و توان یابان عزیز، ضمن مقابله با تفکر ناتوانی، تن پروری و صدقه گیری، ترویج و تحقق اندیشه توانایی و تلاش مؤثر به منظور تأمین معاش عزتمند می باشد، لذا این مؤسسه تصمیم به حمایت از بحث اشتغال و خود اشتغالی عزیزان معلول را نموده و حال با یاری خداوند متعال و مساعدت انسانهای نوعدوست و نیک اندیش، این عزیزان در مدتی کوتاه به افرادی حرفه ای و توانمند برای زندگی و معیشت آبرومندانه مبدل می گردند.

شماره ثبت : 608

شناسه ملی :14004500157