c_240_160_16777215_00_images_site_board.jpg

مدیرعامل: آقای میثم ترکمان

هیئت مدیره:

آقای دکتر هوشنگ باب الحوائجی ( رئیس هیات مدیره )

آقای حمید بادامی ( خزانه دار )

آقای مهندس احمد شفاعت ( عضو هیات مدیره )

 

آقای محسن سرحدی ( عضو هیات مدیره )

 

آقای میثم ترکمان ( عضو هیات مدیره )