پیام رئیس هیات مدیره :


هنوز ، نمی دانم ، چگونه می توان سپاسگزار دستانی باشم که به محبت و تلاشی شورانگیز آراسته گردیده و بر روح و جان توان یابان ، امیدی دو چندان می بخشد ؟
هنوز دسترسی به واژه ای که در خور دل پاک و مهربان و با صفای شما باشد ، برایم ممکن نیست .
بسیار خرسندم که افتخار داشتم در این مدت کوتاه در کنار شما مهربانی های شما را پاس بدارم .
باعث افتخار است که با بهره گیری از یاری شما ، چراغ خانه های توان یابان شهرمان به خورشیدی لبریز از مهر و امید تبدیل گردد .
شادی را در وجود خود احساس می کنیم زمانیکه با یاری خدا ، دست پر برکت و پرفتوت شما توانسته است ، گامهای بزرگی برای آموزش فنی و حرفه ای گروهی از جامعۀ انسانی خویش بردارد .
و چه زیباست که هنوز در این مرز پرگهر ، درد من ، درد تو است . و اشک من ، اشک توست . و نیاز من ، نیاز توست و خندۀ من ، خندۀ تو است .


دکتر هوشنگ باب الحوائجی
رئیس هیات مدیره